Altyapı Uygulamaları

Yol yapımı için her türlü kazı, dolgu ve reglaj uygulamalarını kapsayan işler

KAZI ÇALIŞMALARI:


Proje sınırları içerisinde yer alan kum, çakıl, taşlı toprak ve benzeri zeminler, su içeriği yüksek, suyu kolay bırakmayan, akıcı kohezyonu yüksek nitelikteki zeminler, çamurtaşı, şeyl yumuşak marn, yumuşak tüfler ile çok ayrışmış bozuşmuş ve kaya niteliğini kaybetmiş zeminler ve hacmi 0,400 m3 den küçük her cins moloz taşları ile kaya parçalarının kazısı, esnek üst yapı tabakalarının ve bitümlü sathi kaplamalarının vb. her türlü malzemenin kazılması çalışmalarıdır.DOLGU UYGULAMALARI:


Yapılan kazılardan veya başka uygun malzeme ile karayolu teknik şartnamesinde belirtilen şartlar dahilinde, projelere uygun gerekli etüt çalışmaları yapılarak sahada uygulanması çalışmalarıdırREGLAJ YAPIMI:


Sanat yapıları ve toprak işlerinin önemli ölçüde tamamlanmasından sonra yol tesviye düzeyinin, hendeklerin, dolgu ve yarma şevlerinin düzgün ve iyi şekilde ince tesviyesinin yapılması çalışmalarıdır.