Üstyapı Uygulamaları

Temel tabakaları için çeşitli sathı kaplamalı yol yapımı ve uygulamaları

ALTYAPI TEMEL UYGULAMALARI


Proje sınırları içerisinde yer alan kum, çakıl, taşlı toprak ve benzeri zeminler, su içeriği yüksek, suyu kolay bırakmayan, akıcı kohezyonu yüksek nitelikteki zeminler, çamurtaşı, şeyl yumuşak marn, yumuşak tüfler ile çok ayrışmış bozuşmuş ve kaya niteliğini kaybetmiş zeminler ve hacmi 0,400 m3 den küçük her cins moloz taşları ile kaya parçalarının kazısı, esnek üst yapı tabakalarının ve bitümlü sathi kaplamalarının vb. her türlü malzemenin kazılması çalışmalarıdır.PLENTMİKS TEMEL TABAKASI UYGULAMASI


Taşıma gücü yeterli taban veya alt temel tabakası üzerine kırılmış çakıl, kırma taş, kırılmış cüruf veya ince malzemelerin kullanılarak gradasyon limitleri içerisinde plan ve projelere uygun olarak bir veya birden fazla tabakalar halinde serilmesi
BİTÜMLÜ TEMEL, BİNDER ve AŞINMA TABAKASI ÜRETİM VE UYGULAMASI


Kırılmış veya elenmiş kaba agrega, ince agrega ve mineral fillerin belli gradasyon limitleri arasında, işyeri karışım reçetesi esaslarına uygu olarak bitümlü bağlayıcı ile plentimizde karıştırılarak elde edilmesi sonucu sahada uygulanmaya konulmasıSATIH KAPLAMALI YOL YAPIMI


Granüler temel, plentmiks temel veya benzer temeller ile asfalt kaplamalar üzerine ince bir tabaka halinde bitümlü bağlayıcı uygulama (Emülsiyon CRS-2 ve MC-30) ve hemen sonra damtraklı damperli kamyonlar ile agreganın serilip silindirlenmesi ile yapılan tek tabanlı kaplama işleri